Engagemang


Sedan år 2014 har jag engagerat mig till förmån för Autism-och aspergerförbundet genom egna insamlingar i form av projekt och äventyr.

till förmån för föreningen i Dalarna men även förbundet som helhet. (Jag är även styrelsemedlem i Dalarnas förening.)

Ämnet ligger varmt om hjärtat så jag är väldigt glad att få hjälpa till och lyfta fram det viktiga budskapet och visionen som förbundet

och föreningen i dalarna förmedlar.

engagerar mig även till förmån för det Isländska- och Finska förbundet då de nordiska länderna samarbetar inom detta viktiga område.Musikhjälpen som arrangeras varje år i december har blivit något av en tradition sedan år 2013 där jag också engagerat mig i ca 5 år nu.Stay tuned för snart dyker det upp nya äventyr!


Håll utkik här på hemsidan och följ mig gärna via bloggen och instagram för att ta del av vad som kommer härnäst!


#autismawareness