Engagemang


Sedan år 2014 har jag engagerat mig till förmån för Autism-och aspergerförbundet genom egna insamlingar i form av projekt och äventyr. Både till förmån för föreningen Dalarna men även för förbundet som helhet. (Jag är även styrelsemedlem i Dalarnas förening.) Ämnet ligger varmt om hjärtat så jag är väldigt glad att få hjälpa till och lyfta fram det viktiga budskapet och visionen som förbundet förmedlar.

Engagerar mig även till förmån för det Isländska- och Finska förbundet då de nordiska länderna samarbetar inom detta viktiga område.


Musikhjälpen som arrangeras varje år i december och har blivit något av en tradition sedan år 2013, där jag också engagerar mig.Stay tuned för snart dyker det upp nya äventyr!


Håll utkik på hemsidan och bloggen/instagram för att ta del av vad som kommer härnäst!

#autismawareness